Tarieven

Tarieven & Vergoedingen

Voor tandprothetische hulp is er een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Er bestaat dekking voor een kunstgebit en of klikgebit in de basisverzekering. U kunt een keer per 5 jaar rekenen op 75% vergoeding van een volledig kunstgebit. Daarnaast ontvangt u 90% vergoeding voor de reparaties of een rebasing op het moment dat dit nodig is.

Uitgaande van het rekenvoorbeeld betaalt u in combinatie met een aanvullende verzekering slechts €71,24 voor een volledig kunstgebit.

Daarnaast is het eigen risico van toepassing op deze kosten, in 2017 betaalt u daardoor de eerste €385,00  zelf, mits u het eigen risico nog niet heeft aangebroken. Voor reparaties of het rebasen kan een maximaal bedrag gelden, uw zorgverzekeraar kan daar meer over vertellen. Bovendien geldt er geen dekking voor het trekken van tanden en kiezen, daarvoor heeft u een aanvullende (tandarts) verzekering nodig.

Bedrag
Volledig kunstgebit / gebitsprothese bovenkaak + onderkaak € 1.139,92
Kunstgebit / gebitsprothese bovenkaak € 592,58
Kunstgebit / gebitsprothese onderkaak € 592,58
Kunstgebit / gebitsprothese rebasing / reparatie per kaak € 174,27
Kunstgebit bovenkaak + klikgebit onderkaak € 2.174,85
Klikgebit onderkaak 2 implantaten € 1.725,14
Plaat- & Staalframe Prothese € 755,59
Consult aan de praktijk of aan huis € 18,00

Rekenvoorbeeld

Stel u heeft een volledig kunstgebit nodig, u heeft dan eens in de 5 jaar recht op een vergoeding van 75%. Mogelijk heeft u recht op een extra vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, deze vergoeden vaak 75 tot 100% met diverse maximale hoogte van het bedrag.

Kosten en vergoedingen Bedrag
Kosten voor gebitsprothese € 1.139,92
Vergoeding uit basisverzekering 75% € 854,94
Eigen bijdrage € 284,98
Vergoeding aanvullende verzekering 75% € 213,74
Door u te betalen € 71,24

Aanvullende verzekering

Voor de 3 grootste verzekeraars in Zuid – Limburg hebben wij de vergoedingen in kaart gebracht. Indien u niet verzekerd bent bij CZ, VGZ of Achmea kunt u uiteraard wel bij ons terecht. Voor actuele van andere verzekeraars kunt het beste Independer Vergoedingen Kunstgebitten Zorgverzekering 2018 raadplegen of contact opnemen met de tandprotheticus.

Naam verzekering Dekking
50 Plus Geen dekking
Basis Geen dekking
Gezinnen 100%, max. € 250,- p. jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)
Jongeren 75%, max. € 450,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)
Plus Geen dekking
Start Geen dekking
Tandarts 75%, max. € 450,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)
Top Geen dekking
Uitgebreide Tandarts 75%, max. € 1.150,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)

CZ

Naam verzekering Dekking
50 Plus Geen dekking
Basis Geen dekking
Gezinnen 100%, max. € 250,- p. jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)
Jongeren 75%, max. € 450,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)
Plus Geen dekking
Start Geen dekking
Tandarts 75%, max. € 450,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)
Top Geen dekking
Uitgebreide Tandarts 75%, max. € 1.150,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)

VGZ

Naam verzekering Dekking
VGZ Aanvullend Best 100% (aanvulling op de hoofdverzekering)
VGZ Aanvullend Beter 100% (aanvulling op de hoofdverzekering)
VGZ Aanvullend Goed Geen dekking
VGZ Gezin Basis Geen dekking
VGZ Gezin Uitgebreid 100% (aanvulling op de hoofdverzekering)
VGZ Jong Basis Geen dekking
VGZ Jong Uitgebreid Geen dekking
VGZ Single/Duo Basis Geen dekking
VGZ Single/Duo Uitgebreid 100% (aanvulling op de hoofdverzekering)
VGZ Tand Best Geen dekking
VGZ Tand Beter Geen dekking
VGZ Tand Goed Geen dekking
VGZ Vitaal Basis Geen dekking
VGZ Vitaal Uitgebreid 100% (aanvulling op de hoofdverzekering)

Avéro Achmea

Naam verzekering Dekking
Excellent Geen dekking
Intro Geen dekking
Royaal  Dekking
Start Geen dekking
T Excellent 100%, max. € 1.250,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)
T Extra 75%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)
T Royaal 75%, max. € 1.000,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)
T Start 75%, max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)